Senato

 

Prof. Dr. Nafiz ARICA

Rektör

Prof.Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT

Rektör Yardımcısı V.

Prof. Dr. Nafiz ARICA

Denizcilik Fakültesi Dekanı (Uhde)

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Alimet Sema ÖZEN

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN

Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Engin KURUN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğrt.Üyesi Murat SAKA

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü

Hande KARĞILI

Öğrenci Konseyi Başkanı

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur