22 Kasım 2017 tarihinde Denizcilik Fakültesi Öğrenci Temsilci Seçimleri online olarak www.pirireis.edu.tr adresi üzerinden yapılmıştır. Bilgi İşlem Müdürlüğünün 24 Kasım 2017 Cuma günü Dekanlığa verdiği rapora istinaden ilk turda yeterli oy çoğunluğu (%60 katılım) sağlanamayan aşağıda belirtilen öğrenci temsilci seçimleri için ikinci turun 28 Kasım 2017 Salı günü 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Tekrarlanacak Öğrenci Temsilci Seçimleri:

 • Fakülte Temsilcisi
 • DUİM Bölümü II.-III. ve IV. Sınıf Temsilcisi
 • GMİM Bölümü III. ve IV. Sınıf Temsilcisi

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÜRÜTME KURULU SEÇİM TAKVİMİ

 

 1. SEÇİM TAKVİMİ:
1. Seçim takviminin ilanı 6.11.2017
2. Seçmen listelerinin ilanı 7.11.2017
3. Adaylık başvuru süresi 08-15.11.2017
4.  Adayların ilanı 16.11.2017
5. Propaganda süresi 16-27.11.2017
6.  Seçim Tarihleri 22.11.2017-05.12.2017
 1. İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ SEÇİMLERİ:
 • İngilizce Haz. Böl. Birim Temsilcileri Seçimi: 04.12.2017  (saat:14.00-15.00 arası)
 • İngilizce Haz. Bölümü Bölüm Temsilcisi Seçimi:05.12.2017  (saat:14.00)

(İlk turda % 60 katılım olmaz ise aynı gün ikinci/üçüncü tur seçimler yapılacaktır.)

Hazırlık sınıfına devam eden Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve Denizcilik Fakülteleri ile DMYO öğrencileri 04 Aralık 2017 14.00-15.00 saatleri arasında seçime katılarak öğrenci ve öğretim elemanlarından oluşan sandık kurulu nezaretinde kendi birim temsilcileri ile yardımcılarını seçeceklerdir. Seçilen birim temsilcileri de 05 Aralık 2017 saat 14.00’de toplanarak kendi aralarından “İNGİLİZCE BÖLÜM TEMSİLCİSİ”  ile “YARDIMCISINI” seçeceklerdir.

 1. SINIF TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ:
  FAKÜLTE- DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU TARİH SAAT
1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınıf Temsilcileri Seçimi 23.11.2017 11.00-13.00
2. Mühendislik Fakültesi Sınıf Temsilcileri Seçimi 27.11.2017 11.00-13.00
3. Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sınıf Temsilcileri Seçimi 29.11.2017 11.00-13.00
4. Denizcilik Fakültesi Sınıf Temsilcileri Seçimi 22.11.2017 13.00-15.00

(Seçimler sandık kurulu nezaretinde yapılacak ve ilk turda % 60 katılım olmaz ise aynı gün ikinci/üçüncü tur seçimler yapılacaktır.)

NOT: Üniformalı eğitim-öğretim yapılan Denizcilik Fakültesinde ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMİNE kadar olan seçimler (İngilizce Hazırlık Grubu hariç) fakültenin yönergesine göre yapıldığından gerekli düzenlemeler Dekanlıkça yapılacak ve ayrıca duyurulacaktır.

 

 1. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İLE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE BÖLÜM ve FAKÜLTE TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ:

Yukarıda belirtilen tarihlerde seçilen “sınıf temsilcileri” görevlendirilen öğretim elemanlarının nezaretinde bir araya gelerek “bölüm temsilcisi” ile yardımcısını, Bölüm Temsilcileri de kendi aralarında “FAKÜLTE TEMSİLCİSİ” ile ‘’YARDIMCISINI’’ seçeceklerdir.

Bölüm Temsilciliği seçim tarihi: 24.11.2017 (saat: 13.00)

Fakülte Temsilciliği seçim tarihi: 24.11.2017 (saat: 15.00)

 

 1. DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU (10 program) PROGRAM TEMSİLCİLİĞİ ile OKUL TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ:

Yukarıda (C bendinde) belirtilen tarihlerde seçilen Sınıf Temsilcileri görevlendirilen öğretim elemanlarının nezaretinde bir araya gelerek “Program Temsilcisi” ile yardımcısını, Program temsilcisi de bir araya gelerek” DMYO Temsilci ile yardımcısını seçeceklerdir.

 

Program temsilcisi Seçimi:29.11.2017 (saat 13.00)

DMYO Temsilcisi Seçimi:30.11.2017 (saat 15.00)

Not: DMYO’da üniformalı Eğitim-Öğretim yapıldığından denizcilik örf ve adetleri gereğince DMYO temsilciliğine II. Sınıf öğrencileri aday olabilirler.

 1. ENSTİTÜ SEÇİMLERİ:

2016-2017 eğitim-öğretim yılında derse yazılan Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri 23.11.2017 günü Müdürlüklerince belirlenen saatte sandık kurulu nezaretinde toplanarak “ENSTİTÜ TEMSİLCİSİ” ile “YARDIMCISINI” seçeceklerdir.

 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KONSEYİ:

Fakülte, Enstitü, DMYO ve İngilizce Hazırlık Bölümü temsilcilerinden oluşan kuruldur.    Konsey Başkanı iki yılda bir gerçekleştirildiğinden bu yıl Konsey Başkanı seçilmeyecektir.

 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ve BAŞKANI

İngilizce Hazırlık Bölümü Temsilcisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi, Mühendislik Fakültesi Temsilcisi, Denizcilik Fakültesi Temsilcisi, DMYO Temsilcisi ile Enstitü Temsilcilerinin (yani Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinin) seçim kurulu başkan ve yardımcısının nezaretinde kendi aralarında salt çoğunlukla seçecekleri bir BAŞKAN, bir BAŞKAN YARDIMCISI ve bir SEKRETER ÜYE’den oluşur. Seçilen başkan “Piri Reis Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı” sıfatıyla öğrenci konseyini temsil eder. Aynı toplantıda kendi aralarından bir temsilcide “DENETİCİ” olarak seçilir. Kalan üyeler yedek üye olarak seçilmiş sayılır. Başkan seçimi bu yıl yapılmayacaktır.

Seçim Tarihi:  05 Aralık 2017 Saat:14.00

 1. SEÇİM SONUÇLARININ İLANI

06 Aralık 2017


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur