Diploma ve Mezuniyet İşlemleri

 

Mezuniyet

Öğrenciler, kayıtlı oldukları programların mezuniyet yükümlülüklerini tamamladıkları takdirde, İlgili Akademik Birimlerin kararları çerçevesinde diploma almaya hak kazanırlar. 
Mezuniyet, diploma ve ilgili belge işlemleri ‘’Piri Reis  Üniversitesi Diploma, ve Eğitim Öğretim ile ilgili Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge ‘’ çerçevesinde yapılır.

Mezuniyetin Kesinleşmesi

Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın mezuniyet yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirilir ve akademik takvimde not girişleri için ilan edilen son gün itibarıyla yükümlülüklerini tamamlayanlar tespit edilirler. 
Tespit edilen öğrencilerin, bağlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mezuniyetleri kesinleşir. Mezuniyetleri kesinleşen öğrenciler için Öğrenci İşleri Müdürlüğü Otomasyon Grubu, mezuniyet işlemlerini başlatır. 
Mezuniyet İşlemleri
Mezuniyeti kesinleşen öğrencilere, mezuniyetlerine ilişkin yönetim kurulu kararı ertesi ilgili yönerge gereğince  "Geçici Mezuniyet Belgesi” hazırlanır. "Geçici Mezuniyet Belgesi” hazırlanan öğrenciler sırasıyla aşağıdaki işlemleri tamamlamakla yükümlüdürler.

Üniversiteden Mezuniyet Nedeni ile  Ayrılma İşlemleri


Öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen birimlere varsa Üniversite tarafından kendilerine tahsis edilen malzemeleri teslim ederek ilişiklerini keserler.
•    İlgili Akademik Birim
•    İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı
•    Öğrenci İşleri Müdürlüğü
•    Mali İşler Müdürlüğü
•    Vadeli Öğrenim Ofisi
•    Bilgi İşlem Müdürlüğü
•    Kütüphane Müdürlüğü
•    Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
•    Kurumsal Staj Ofisi 
•    Kariyer Planlama Ofisi
•    Ayniyat Saymanlığı
•    Erasmus Birimi

Diploma İşlemleri

Diplomalar hazırlandıktan sonra, Üniversitenin resmi internet sitesinden, öğrencilerin diplomalarını teslim alabilecekleri ilan edilir.

Diploma Teslimi

Öğrenciler Geçici Mezuniyet belgelerinin asılları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğünde  bulunan Diploma defterini imzalayarak, Diplomalarını teslim alabilirler. Diploma ile ilgili belgeler yalnızca mezunların kendilerine, veya bu konuda vekalet verilmiş vekillerine imza karşılığında ve teslim tutanağı ile elden teslim edilir. 

Diploma Eki

Diploma eki, diplomayla verilen bir belge olup, diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır. Diploma eki, diploma yerine geçmez ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez. Formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alan diploma eki, diploma eki sahibi hakkında bilgi; alınan dereceyi tanımlar bilgi; alınan derecenin düzeyi hakkında bilgi; programın içeriği hakkında bilgi; alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi; ek bilgiler; diploma ekinin onaylanması hakkında; ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi kısımlarından oluşur. 

Diploma ekinin ilk nüshası, diploma ile aynı anda düzenlenir; mezunun herhangi bir talebi olmaksızın diploma ile birlikte ücretsiz verilir. Bu ilk nüshanın “aslı gibidir” onaylı kopyası alınarak mezunun dosyasında saklanır. Diploma ekinin sonraki nüshaları, mezunun yazılı başvurusu üzerine ücret karşılığı düzenlenir. 

Önemli Bilgilendirme:

•    Diplomalar, kıymetli belge niteliğinde olduğundan; yalnızca mezunların kendilerine, veya bu konuda vekalet verilmiş vekillerine imza karşılığında ve teslim tutanağı ile elden teslim edilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde diploma teslimi yapılamaz.
•    Geçici Mezuniyet Belgesi bir defaya mahsus verilmektedir. Bu belgenin aslının iş başvurusu, vb. durumlarda ilgili kuruma teslim edilmemesi gerekli ise bunun yerine fotokopi veya noter onaylı belgenin kopyasının teslim edilmesi önerilir.
•    Diplomalar alınırken, geçici mezuniyet belgesinin teslimi istenir.

Bazı mezunlarımızın mezun olduğu halde diploma doğrulama sisteminde mezuniyet bilgisi yer almayabilir.

Bütün mezunlarımızın sisteme giriş işlemleri devam ediyor.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur